Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Oferta zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2016/2017

 

Rodzaj

Klasa

Prowadzący

Termin i miejsce realizacji

koło dydaktyczno -  wyrównawcze z języka niemieckiego

 

I

Balawejder Barbara

Środa 14:05 – 14:50

koło dydaktyczno -  wyrównawcze z języka niemieckiego (fakultety)

III

Piątek 13:10 – 13:55

koło dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki

I

Czado Jolanta

Środa 14:05-14:50

koło dydaktyczno - wyrównawcze z biologii

I-III

Poniedziałek 7:30

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z biologii (fakultety)

I-III

3A – 7:30-8:15 Poniedziałek

3B – 13:10-13:55 Piątek

3C – 14:05 – 14:50 Piątek

koło dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

I


Dańczak Mariola

Poniedziałek 13:10 – 13:35

koło dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego (fakultety)

III

Czwartek 14:05 – 14:50

siatkówka pary mieszane

 

Dołęga – Rewer Marta

listopad/grudzień/styczeń

koło dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

I

Dudek – Sęk Danuta

Piątek 13:00

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka polskiego

I

(piątek lub czwartek co drugi tydzień) 13:00

 

 

Figiela Janusz

 

 

 

 

koło teatralne

 

Figiela Monika

Czwartek 14:00 – 15:00 Sala teatralna

 

 

 

 

 

Ks. Piotr Głazowski

 

 

 

 

koło dydaktyczno - wyrównawcze z geografii

I-II

Jakubowicz Dorota

Środa 14:05 – 14:50

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z geografii (fakultety)

III

Piątek 14:05 – 14:50

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka angielskiego

II

Karasiewicz Katarzyna

Poniedziałek 14:05

 

 

 

 

Czwartek 14:05 co dwa tygodnie

koło dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

II

koło dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego( fakultety)

III

Czwartek 14:05 co dwa tygodnie

koło dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

II

Kłonicka Dorota

Czwartek 13:00

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z matematyki

II

Poniedziałek 7:30

koło dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki

II

piłka siatkowa

I – III

Kochman Grażyna

Wtorek 15:00 – 16:00 co dwa tygodnie

koszykówka

I – III

Wtorek 15:00 – 16:00 co dwa tygodnie

siłownia       I - III   Poniedziałek 15.00 - 16.00

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z informatyki

I – II

Kuczma Małgorzata

Czwartek 14:05 – 14:50 co drugi tydzień

koło dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

II

Czwartek 14:05 – 14:50 co drugi tydzień

koło dydaktyczno - wyrównawcze z chemii

I

Miś Katarzyna

Wtorek 13:10 – 13:55

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z chemii ( fakultety )

III

Czwartek 14:05 – 15:50

koło dydaktyczno -  wyrównawcze z historii (fakultety)

III

Panek Mariola

Czwartek 14:05 – 14:50

 

koło dydaktyczno -  wyrównawcze z historii

I-II

wg potrzeb

koło dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

II

Przybyło Anna

 

 

koło wolontariatu

 

wg potrzeb

 

koło dydaktyczno - wyrównawcze z chemii

II

Radomska Marta

Poniedziałek 7:30 – 8:15

 

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z chemii

II

piłka nożna

 

Skop Artur

Czwartek 15:00

tenis stołowy

 

 

koło dziennikarskie

 

Superson Lucyna

Środa 7:30

 

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka polskiego

II

Wtorek  14:05

koło dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

I

Sroczyk Magdalena

Poniedziałek  14 – 14:50

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z matematyki

I

 

Wtorek 14:05

koło dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki (fakultety)

III

 

 

Ks. Stanisław Sygnarowski

 

 

 

 

 

 

Szajner Agnieszka

 

 

 

 

koło wyrównawcze z informatyki

 

Werfel Alina

Czwartek 7:30

Klub Czytelnika

 

Środa  14:10

koło dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

III

        Wrzos Agnieszka

Środa 15:00

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka polskiego (fakultety)

III

Piątek 14:00

koło dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

III

       Zielonka Henryk

Środa 7:30

koło rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z matematyki (fakultety)

III

Środa 13:10