Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » Atuty Szkoły

 Każdy z nas jest wodzem własnego życia.

Od siebie trzeba wymagać najwięcej.                  

                                                     Kardynał Wyszyński

 

§  Życzliwi choć wymagający nauczyciele wspierający wszystkich uczniów

§  Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem technik multimedialnych i metod projektu  edukacyjnego

§  Raz w tygodniu  bezpłatne 2 godz. basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

§  Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych

§  Nauka dwóch języków obcych

§  Udział w projektach:

-  Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego INTERBLOK

 - Junior Media - edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse skierowany do szkół

§  Coroczny udział w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych  i  konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim

§  Zajęcia przygotowujące do konkursów i egzaminów gimnazjalnych

§  Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

§  Próbne egzaminy gimnazjalne

§  Udział uczniów w pokazach chemicznych i fizycznych przygotowanych przez Politechnikę Rzeszowską i UMCS w Lublinie

§  Udział w lekcjach  muzealnych w Zamku w Łańcucie i lekcjach historycznych  w terenie

§  Memoriały Piłki Siatkowej im. J. Gondeli i Jana Pawła II, Miksty oraz Ćwierćmaraton

§  Tydzień Humanistyczny, Nauk Ścisłych, Europejski Dzień Języków, Tydzień Wychowania Fizycznego

§  Wycieczki turystyczno - krajoznawcze i nagrodowe

§  Zajęcia z pedagogiem szkolnym

§  Współpraca z przedstawicielami  Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa

§  Stypendia naukowe, sportowe, artystyczne

§  Organizacja konkursów dla uczniów: Gminny Konkurs Języka Angielskiego (dla uczniów szkół podstawowych), Wiosenny Konkurs Słuchania (z języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów), Przegląd Teatrów Szkolnych (dla szkół podstawowych i gimnazjów), współorganizowanie Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego

§  Udział w akcjach charytatywnych

§  Zbiórka surowców wtórnych