Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

 

Data

Część egzaminu

i przedmioty wchodzące

w jej zakres/poziom

Godzina

wejścia

na salę

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

(w min.)

Maksymalny czas trwania egzaminu dla uczniów, którym czas może być wydłużony

(w min.)

10.04.2019

Humanistyczna

Historia i wiedza

o społeczeństwie

08:30

09:00

60

80

język  polski

10:45

11:00

90

135

11.04.2019

Matematyczno - przyrodnicza

Przyroda

biologia, chemia, fizyka, geografia)

08:30

09:00

60

80

Matematyka

10:45

11:00

90

135

12.04.2019

Z  języka obcego nowożytnego

Język obcy(zgodnie z deklaracją)

poziom podstawowy

08:30

09:00

60

80

Język obcy(zgodnie z deklaracją)

poziom rozszerzony

10:45

11:00

60

90

Podstawowe zasady obowiązujące w tych dniach:

1.         Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:25, listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy w kąciku patrona szkoły.

2.         O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.         Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.