Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

W dniach 19 ÷ 21 kwietnia 2018 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny. W tych dniach uczniowie klas drugich nie mają lekcji (pozostają w domu).

I część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa): sala 1 – hala gimnastyczna – 57 uczniów, sala nr 16 – 2 uczniów (wspomaganie komputerowe), sala nr 8 – 1 uczeń

☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 (1 godz.)

☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00  (1 godz. 30 min.)

II część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek): sala 1 – hala gimnastyczna – 58 uczniów, sala nr 16 – 2 uczniów (wspomaganie komputerowe)

☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) - godz. 9:00  (1 godz.)

☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00  (1 godz. 30 min.)

III część język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w salach lekcyjnych nr 11÷nr 20

☞ na poziomie podstawowym z j. angielskiego i j. niemieckiego - godz. 9:00  (1 godz.)

☞ na poziomie rozszerzonym z j. angielskiego - godz. 11:00  (1 godz.)

Uczniowie nie muszą przemieszczać się z sali do sali po zakończeniu pierwszego zakresu albo poziomu danej części egzaminu danego dnia (II część egzaminu na tej samej sali i przy tych samych wcześniej wylosowanych stolikach).

Podstawowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (każdego dnia)

 • O godzinie 800 odprawa dla członków Zespołów Nadzorujących w pokoju nauczycielskim,
 •  O godzinie 820 odbiór materiałów egzaminacyjnych w gabinecie dyrektora w obecności przedstawicieli klas trzecich wybranych przez wychowawcę (Ci uczniowie czekają obok sekretariatu),
 • wejście na salę nastąpi o godzinie 830,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, zegarek, kalkulator) lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
 • uczniowie mogą zabrać ze sobą małą butelkę z wodą, którą stawiają na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych,
 • uczniowie posiadają tylko niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem; na egzaminie gimnazjalnym nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników,
 • przed wejściem na salę nastąpi losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował na obu częściach egzaminu w danym dniu (niektórzy uczniowie będą mieli wcześniej wskazane miejsce, przy którym będą pracować); do losowania uczniowie podchodzą klasami w porządku alfabetycznym,
 • po wejściu na salę, przed rozdaniem arkuszy nastąpi przypomnienie uczniom:
  • o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych,
  • aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych,
  • że każdy zdający może posiadać tylko niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (nie wolno wnosić torebek, maskotek, itp.)
  • że w trakcie egzaminu gimnazjalnego nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  • że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,  
   a po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
  • o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu pod rygorem unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w przypadku pracy niesamodzielnej.
 • rozdanie arkuszy nastąpi o równej godzinie: I część – o godz. 900, II część - o godz. 1100 i wtedy uczniowie wykonają czynności wstępne:
  • rozerwanie plomb,
  • czytanie instrukcji,
  • sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
  • kodowanie arkusza egzaminacyjnego,
 • rozpoczęcie czasu pracy z arkuszem nastąpi po zakończeniu ww. czynności wstępnych i zostanie ogłoszone oraz zapisane na tablicy przez nauczyciela,
 • zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety następuje przez podniesienie ręki,
 • zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy:
  • przed zakończeniem czasu pracy uczeń podnosi rękę i czeka na podejście członka Komisji a po uzyskaniu Jego zgody wychodzi,
  • po zakończeniu czasu pracy – po złożeniu arkusza i włożeniu pasków kodowych do koperty,  uczeń wychodzi z sali,
 • przedstawiciele klas trzecich wskazani przez wychowawcę pozostaną na sali egzaminacyjnej aż do momentu zapakowania prac do kopert.

Ponadto warto wiedzieć, że:

☞ na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

☞ wyniki egzaminu ukażą się 15 czerwca 2018 r.,

☞ istnieje możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,

☞ zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 22 czerwca 2018 r.

 

Dział: