Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie

Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 1245) w związku z art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w roku szkolnym 2018/2019 ustalono dodatkowo wolne dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Data

Wydarzenie

 2.11.2018 (piątek)

Dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych

21.12.2018 (piątek)

Dodatkowy dzień wolny przed przerwą świąteczną Bożego Narodzenia

2.01.2019 (środa)

Dodatkowy dzień wolny po Nowym Roku

10 kwietnia 2019 roku (środa)

część humanistyczna egzaminu

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie -godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych
godz. 9:00

z zakresu matematyki godz. 11:00

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

na poziomie podstawowym godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

2.05.2019 (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny między 1 Maja i 3 Maja

19.06.2019( środa )

Dodatkowy dzień wolny przed Bożym Ciałem

 

Dział: