Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w swoich pracach przedstawią tematykę zdrowego stylu życia w aspekcie:

a) zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety

b) aktywności fizycznej

c) kreowania wizerunku człowieka wolnego od szkodliwych uzależnień.

Zasady konkursu:

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3/A2

2.Każda praca powinna mieć swój tytuł.

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane), jednak jeden uczestnik nie może otrzymac wiecej niz jednej nagrody

4.Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.

 

Oceny nadesłanych prac dokona jury. Prace oceniane będą według nastepujących kryteriów:

- zgodność z tematem konkursu,

- jasność przekazu,

- wartość artystyczna,

- oryginalność pracy.

 

Najlepsze prace etapu szkolnego konkursu zostaną przesłane do kolejnego wojewódzkiego etapu konkursu.

Prace należy składac do dnia 7 kwietnia 2017r. do gabinetu pedagoga lub p. J. Czado.

Dział: