Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Dla rodziców

Dni wolne: 22 grudnia 2017 r., 18 kwietnia 2018 r., 19 kwietnia 2018 r., 20 kwietnia 2018 r., 2 maja 2018 r., 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r., 20 czerwca 2018 r.

Przewodnicząca - Wioletta Cisek

Zastępca przewodniczącej - Teresa Mączka

Sekretarz - Marzanna Walawender

Skarbnik - Elżbieta Frączek

Członkowie: Dorota Janas, Jolanta Sowa, Barbara Nawój

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń
w Internecie prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Opis przedmiotu ewaluacji:

WYMAGANIE 4. – UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!

składka na ubezpieczenie 45 zł  w  płatne do końca września u wychowawców

wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Szkolne

Informujemy, że uczniom klas II i III przysługują darmowe podręczniki, które należy wypożyczyć we wrześniu 2017 roku w bibliotece szkolnej ( z wyjatkiem religii)

Klasa 2

 

Kwota darowizny na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 została  ustalona w wysokości 40 zł. (dopuszczalna wpłata w dwóch ratach po 20 zł).