Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Dla rodziców

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń
w Internecie prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Opis przedmiotu ewaluacji:

WYMAGANIE 4. – UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!

składka na ubezpieczenie 45 zł  w  płatne do końca września u wychowawców

wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Szkolne

Dniami wolnymi od  zajęć  w tym roku szkolnym są: 14 X 2016 r., 31 X 2016 r., 2 V 2017 r., 16 VI 2017 r., 21 VI 2017 r.

Informujemy, że uczniom klas II i III przysługują darmowe podręczniki, które należy wypożyczyć we wrześniu 2017 roku w bibliotece szkolnej ( z wyjatkiem religii)

Klasa 2

Strony